Ignore:
Timestamp:
May 10, 2016 5:13:57 AM (7 years ago)
Author:
nanang
Message:

Close #1915: Added API pjsip_udp_transport_start2() that can create both IPv4 and IPv6 SIP UDP transports.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • pjproject/trunk/pjsip/src/pjsip/sip_transport_udp.c

  r5230 r5284  
  870870} 
  871871 
   872 
   873/* 
   874 * Initialize pjsip_udp_transport_cfg structure with default values. 
   875 */ 
   876PJ_DEF(void) pjsip_udp_transport_cfg_default(pjsip_udp_transport_cfg *cfg, 
   877                                             int af) 
   878{ 
   879    pj_bzero(cfg, sizeof(*cfg)); 
   880    cfg->af = af; 
   881    pj_sockaddr_init(cfg->af, &cfg->bind_addr, NULL, 0); 
   882    cfg->async_cnt = 1; 
   883} 
   884 
   885 
   886/* 
   887 * pjsip_udp_transport_start2() 
   888 * 
   889 * Create a UDP socket in the specified address and start a transport. 
   890 */ 
   891PJ_DEF(pj_status_t) pjsip_udp_transport_start2( 
   892                                        pjsip_endpoint *endpt, 
   893                                        const pjsip_udp_transport_cfg *cfg, 
   894                                        pjsip_transport **p_transport) 
   895{ 
   896    pj_sock_t sock; 
   897    pj_status_t status; 
   898    pjsip_host_port addr_name; 
   899    char addr_buf[PJ_INET6_ADDRSTRLEN]; 
   900    pjsip_transport_type_e transport_type; 
   901    pj_uint16_t af; 
   902    int addr_len; 
   903 
   904    PJ_ASSERT_RETURN(endpt && cfg && cfg->async_cnt, PJ_EINVAL); 
   905 
   906    if (cfg->bind_addr.addr.sa_family == pj_AF_INET()) { 
   907        af = pj_AF_INET(); 
   908        transport_type = PJSIP_TRANSPORT_UDP; 
   909        addr_len = sizeof(pj_sockaddr_in); 
   910    } else { 
   911        af = pj_AF_INET6(); 
   912        transport_type = PJSIP_TRANSPORT_UDP6; 
   913        addr_len = sizeof(pj_sockaddr_in6); 
   914    } 
   915 
   916    status = create_socket(af, &cfg->bind_addr, addr_len, &sock); 
   917    if (status != PJ_SUCCESS) 
   918        return status; 
   919 
   920    /* Apply QoS, if specified */ 
   921    pj_sock_apply_qos2(sock, cfg->qos_type, &cfg->qos_params, 
   922                       2, THIS_FILE, "SIP UDP transport"); 
   923 
   924    /* Apply sockopt, if specified */ 
   925    if (cfg->sockopt_params.cnt) 
   926        pj_sock_setsockopt_params(sock, &cfg->sockopt_params); 
   927 
   928    if (cfg->addr_name.host.slen == 0) { 
   929        /* Address name is not specified. 
   930         * Build a name based on bound address. 
   931         */ 
   932        status = get_published_name(sock, addr_buf, sizeof(addr_buf), 
   933                                    &addr_name); 
   934        if (status != PJ_SUCCESS) { 
   935            pj_sock_close(sock); 
   936            return status; 
   937        } 
   938    } else { 
   939        addr_name = cfg->addr_name; 
   940    } 
   941 
   942    return pjsip_udp_transport_attach2(endpt, transport_type, sock, 
   943                                       &addr_name, cfg->async_cnt, 
   944                                       p_transport); 
   945} 
   946 
  872947/* 
  873948 * pjsip_udp_transport_start() 
   
  881956                                               pjsip_transport **p_transport) 
  882957{ 
  883     pj_sock_t sock; 
  884     pj_status_t status; 
  885     char addr_buf[PJ_INET6_ADDRSTRLEN]; 
  886     pjsip_host_port bound_name; 
  887  
  888     PJ_ASSERT_RETURN(endpt && async_cnt, PJ_EINVAL); 
  889  
  890     status = create_socket(pj_AF_INET(), local_a, sizeof(pj_sockaddr_in),  
  891                            &sock); 
  892     if (status != PJ_SUCCESS) 
  893         return status; 
  894  
  895     if (a_name == NULL) { 
  896         /* Address name is not specified.  
  897          * Build a name based on bound address. 
  898          */ 
  899         status = get_published_name(sock, addr_buf, sizeof(addr_buf),  
  900                                     &bound_name); 
  901         if (status != PJ_SUCCESS) { 
  902             pj_sock_close(sock); 
  903             return status; 
  904         } 
  905  
  906         a_name = &bound_name; 
  907     } 
  908  
  909     return pjsip_udp_transport_attach( endpt, sock, a_name, async_cnt,  
  910                                        p_transport ); 
  911 } 
  912  
   958    pjsip_udp_transport_cfg cfg; 
   959 
   960    pjsip_udp_transport_cfg_default(&cfg, pj_AF_INET()); 
   961    if (local_a) 
   962        pj_sockaddr_cp(&cfg.bind_addr, local_a); 
   963    if (a_name) 
   964        cfg.addr_name = *a_name; 
   965    cfg.async_cnt = async_cnt; 
   966 
   967    return pjsip_udp_transport_start2(endpt, &cfg, p_transport); 
   968} 
  913969 
  914970/* 
   
  923979                                               pjsip_transport **p_transport) 
  924980{ 
  925     pj_sock_t sock; 
  926     pj_status_t status; 
  927     char addr_buf[PJ_INET6_ADDRSTRLEN]; 
  928     pjsip_host_port bound_name; 
  929  
  930     PJ_ASSERT_RETURN(endpt && async_cnt, PJ_EINVAL); 
  931  
  932     status = create_socket(pj_AF_INET6(), local_a, sizeof(pj_sockaddr_in6),  
  933                            &sock); 
  934     if (status != PJ_SUCCESS) 
  935         return status; 
  936  
  937     if (a_name == NULL) { 
  938         /* Address name is not specified.  
  939          * Build a name based on bound address. 
  940          */ 
  941         status = get_published_name(sock, addr_buf, sizeof(addr_buf),  
  942                                     &bound_name); 
  943         if (status != PJ_SUCCESS) { 
  944             pj_sock_close(sock); 
  945             return status; 
  946         } 
  947  
  948         a_name = &bound_name; 
  949     } 
  950  
  951     return pjsip_udp_transport_attach2(endpt, PJSIP_TRANSPORT_UDP6, 
  952                                        sock, a_name, async_cnt, p_transport); 
   981    pjsip_udp_transport_cfg cfg; 
   982 
   983    pjsip_udp_transport_cfg_default(&cfg, pj_AF_INET6()); 
   984    if (local_a) 
   985        pj_sockaddr_cp(&cfg.bind_addr, local_a); 
   986    if (a_name) 
   987        cfg.addr_name = *a_name; 
   988    cfg.async_cnt = async_cnt; 
   989 
   990    return pjsip_udp_transport_start2(endpt, &cfg, p_transport); 
  953991} 
  954992 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.